Álltalános feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - SZÁMTEKBOLT WEBÁRUHÁZ

(letölthető verzió)

 

Érvényesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban, mint: „ÁSZF") a WINNER ONLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1035 Budapest, Miklós utca 13. VIII/42., cégjegyzékszám: 01-09-951366, adószám: 23066496-2-41, a továbbiakban, mint: „WINNER ONLINE”, vagy „Vállalkozás”) által üzemeltetett www.szamtekbolt.hu internetes oldalon (továbbiakban, mint: Webáruház") elérhető és megvásárolható valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Webáruház és a Vásárló (a továbbiakban, mint: Vásárló") között elektronikusan jön létre.

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.szamtekbolt.hu nyitóoldalon és „pdf" kiterjesztésű file formátumban letölthető.

Szerződéses partner adatai

A Vásárló szerződéses partnere:

Cégnév: WINNER ONLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: WINNER ONLINE Kft.

Székhely: 1035 Budapest, Miklós utca 13. VIII/42.

Cégjegyzékszám: 01-09-951366

Adószám: 23066496-2-41

Képviseletre jogosult: Udvari Angéla, ügyvezető

A tárhely-szolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató cégneve: MoSFeT Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 53

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@mosfet.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: http://mosfet.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma és fax száma: +36 (1) 798 3630; +36 (1) 798 3632

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségi ideje: hétfő – péntek 9:00 - 18:00

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1133 Budapest, Tutaj utca 1/A (Bejárat a Váci út felől; Váci út Tutaj utca sarok)

Tájékoztatjuk, hogy munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.

Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: info@szamtekbolt.hu

A Webáruház használatának feltételei

Webáruházat kizárólag azon személy használhatja, aki a jelen ÁSZF és a Vállalkozás által közzétett adatvédelmi tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben ezen feltételek a felhasználó nem teljesíti, vagy nem kívánja teljesíteni, úgy a Webáruházon keresztül vásárlást nem eszközölhet.

A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kiskorú, vagy akinek cselekvőképessége az adásvétel tekintetében, vagy teljeskörűen kizárt, kizárólag törvényes képviselője beleegyezésével, vagy útján veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen feltétel teljesítése a felhasználó kötelessége és felelőssége, tekintettel arra, hogy a Vállalkozásnak nincs módja ezen feltételek meglétének egyedi vizsgálata.

Vásárlói kör meghatározása

A Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, együttesen, mint végfelhasználók részére történik, azzal, hogy a végfelhasználók nem jogosultak a termékeket tovább, illetve újra értékesíteni, amelyre tekintettel a Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a Webáruházból történő vásárlás során ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

A termékeket kizárólag háztartásban, egyéni felhasználáshoz szükséges mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Webáruház fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.

 

Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Webáruház az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Webáruház szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó részére az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba rak" feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Amennyiben el kívánja kezdeni a megrendelés folyamatát, akkor azt a „Megrendelés” feliratú gombra kattintva teheti meg.

Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor a következő oldalon a vásárlás véglegesítéséhez kapcsolódóan vagy regisztrálni tudja magát, vagy amennyiben már rendelkezik regisztrációval, be tud lépni személyes oldalára.

A bejelentkezést követően megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább" gombra kattintva elkezdheti a megrendelést.

Amennyiben a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat az átvételi lehetőségek közül (kiszállítás vagy személyes átvétel). Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Mentés" gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat. A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy-egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatónkat.

Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Vásárlás" gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Vállalkozás részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Személyes adatok", (2) „Átvételi lehetőségek", (3.) „Fizetési mód" beállítások, amik rendre módosíthatóak az egyes modulok alján lévő (1.) „Cím szerkesztése", (2.) „Szállítási mód változtatása", (3.) „Fizetési mód változtatása" feliratokra kattintva. A „Rendelés jóváhagyása" pontban terméket törölhet a kosárból a kuka ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség" oszlopban.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Vásárlás" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta

A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról hogy megrendelésének visszaigazolását és banki adatainkat e-mailben küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja vagy elmentheti PDF formátumban.

A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást - világos és közérthető nyelven - a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vállalkozás a fenti jogszabályi kötelezettségének a Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Vásárlás" feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a „Vásárlás" gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

A szerződés írásbelisége, iktatása

A Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Vállalkozás azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

A Vállalkozás, illetve a Webáruház nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Termékinformációk

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

Adatbeviteli hibák

A Vállalkozás az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások") a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező érvényű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés a Vállalkozás részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

Árfeltüntetés

A Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról Vállalkozó külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig akció esetén már a kedvezményt tartalmazzák.

Vállalkozás a Webáruházból megrendelhető termékek vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja a fentiek alapján.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: Vállalkozás az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

A Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

5.9. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben Vállalkozás minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruházban, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;

 • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os ár;

 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

A Vállalkozás az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

A Vásárló a "Fizetés most" gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a Vállalkozáshoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Vállakozás és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Vállalkozás késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére.

Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.

Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Webáruház ügyfélszolgálatához.

A Termék rendelkezésre állása

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején vagy a termék nem beszerezhető úgy a Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Vállalkozást semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

Termék átvétele és szállítása

Amennyiben a rendelést helyszínen a Vállalkozás mintaboltjában (1133 Budapest, Tutaj utca 1/A.) kívánja átvenni, akkor a Vásárló értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány).

Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában.

Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe, amely vagy szállítóeszközével, vagy szállítmányozó társaság igénybevételével történik. A termékek szállításához kapcsolódó szállítási költséget a Vásárló köteles megfizetni. A Vásárló az aktuális szállítási díjról a https://szamtekbolt.hu/szallitas.html oldalon tájékozódhat. Ha egy Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön-külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. A Vásárló a második rendelés leadásáig jelezheti, hogy össze kívánja vonni megrendeléseit így egy szállítási egységet alkotva, és amennyiben ezt a Vállalkozás visszaigazolja, úgy a fenti rendelkezéstől eltérően, a szállítási díj nem kerül megrendelésenként felszámításra A már kézbesítésre átadott termékek esetén azonban erre már nincs mód. A szállítási díj változásának jogát annak közzétételétől kezdődő hatállyal a Vállakozás fenntartja.

Vállalkozás a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Vásárló részére a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Vállalkozónak nem áll módjában vállalni. A Webáruház Szolgáltatások menüpont Szállítás linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

 

Fizetés, számlakiállítás

Az oldalon 3 féle fizetési mód közül lehet választani.

1 Fizetés készpénzben, átvételkor. Ilyenkor személyesen az üzletben lehet a vételár készpénzben történő kiegyenlítése.

2. Előre átutalással. Ilyenkor proforma számlát állítunk ki, majd ennek a számlának a kiegyenlítése után lehet személyesen vagy utánvétellel átvenni a kívánt terméket!

3. Utánvétellel. Ilyenkor a termék vételárát a kiszállítást végző futárszolgálat munkatársának kell kiegyenlíteni.

 

Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a Vállalkozás tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételárfizetés teljes egészében meg nem történik.

Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú Kormány rendelet (továbbiakban, mint: „Korm. rend.”) 20. § (1) bekezdése szerint a (2) bekezdés alapján a fogyasztó termékvásárlás esetén a termék átvételétől számított, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül, indokolás nélkül elállhat.

Amennyiben Ön a jogszabályban biztosított elállási vagy felmondási jogával kíván élni, úgy azt a Korm. rend. 2. számú mellékletét, vagy a jelen Tájékoztató 1. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat minta részünkre történő megküldésével, vagy bármilyen más, az elállási / felmondási szándék egyértelmű nyilatkozatát kifejező módon tudja gyakorolni.

Tájékoztatjuk, hogy elállási / felmondási nyilatkozatát postán, vagy e-mail útján az alábbi címre tudja megküldeni:

Postacím: 1133 Budapest, Tutaj utca 1/A.

E-mail cím: info@szamtekbolt.hu

Tájékoztatjuk, hogy az elállási / felmondási nyilatkozata abban az esetben minősül határidőn belül megtettnek, amennyiben a nyilatkozatát a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi.

Amennyiben Ön a korábban létrejött szerződéstől eláll, attól a naptól számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.), amely napon a megvásárolt terméket részünkre visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáró módon nem igazolta, hogy az részünkre visszaküldte.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, azaz bankkártyás fizetés esetén az Ön által használt bankkártyára történő visszatérítést, banki átutalás útján pedig azon pénzforgalmi számlára történő visszatérítést, amelyről a vételár összege megérkezett, míg utánvét esetén postai úton.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét, hogy elállás esetén nem áll módunkban a kérdéses terméket visszafuvarozni, így az mindig az Ön kötelessége, így a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Tájékoztatjuk, hogy e költségek legmagasabb becsült összege megközelítőleg 3000,- Ft.

Tájékoztatjuk, hogy az elállási / felmondási jog gyakorlása nem illeti meg Önt az alábbi esetekben:

 • Lezárt csomagolású számítógépes szoftver példánya tekintetében, amennyiben az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta;

 • A fogyasztó egyedi megrendelése alapján készült, a fogyasztó személyére szabottan elkészült számítógép konfiguráció esetén;

 • Amennyiben a termékben bekövetkezett hiba bekövetkeztének oka annak a termék nem rendeltetésszerű használata, azon bekövetkező sérülés;

 • felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy az elállási jog minden sérülésmentes, eredeti állapotban visszajuttatott termékre vonatkozik.

Felelősség

Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Vállalkozás részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Vállalkozás csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Vállalkozás részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül továbbá az is, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

A Vállalkozás semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.

A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.

A Vállalkozás minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Vállalkozás a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Vállalkozás nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

A Vállalkozás a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget www.szamtekbolt.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

15.7. A Vállalkozás nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a Vállalkozás honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Vállalkozás nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

Kellékszavatosság

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint. A kellékszavatossági jogai -a saját választása alapján – az alábbiak:

 • Amennyiben kérése teljesítése számunkra nem lehetetlen, vagy nem jár aránytalan többletköltséggel igényelheti, hogy a hibás terméket kijavítsuk, vagy kicseréljük;

 • Amennyiben kijavításra vagy kicserélésre nem tart igényt, vagy erre nem volt módja, kérheti az Ön által megfizetett ellenszolgáltatás arányos leszállítását;

 • Fentieken túlmenően a hibát a mi költségünkre Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíthatja;

 • Amennyiben a fenti három megoldás az Ön számára nem elfogadható, akkor a létrejött szerződéstől elállhat.

Tájékoztatjuk, hogy a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra mi adtunk okot.

Kellékszavatossági igényét – társaságunkkal szemben - a felfedezés után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül társaságunkkal közölni köteles, azonban a szerződés teljesítésétől (az áru átvételétől) számított kétéves határidőn túlmenően kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Amennyiben használt dolgot vásárol tőlünk, úgy kellékszavatossági igényét 1 hónapon belül köteles érvényesíteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a termék átvételétől számított hat hónapon belül kívánja igényét érvényesíteni, úgy a hiba közlésén túlmenően egyéb teendője nincsen, amennyiben igazolja, hogy a terméket tőlünk vásárolta. Amennyiben kellékszavatossági igényét a termék átvételét követő hat hónapon túl, de két éven belül kívánja érvényesíteni, úgy Ön köteles annak bizonyítására, hogy a felismert hiba már a teljesítés (áru átvétele) időpontjában is fennált.

Termékszavatosság

A kellékszavatossági jogán túlmenően társaságunkat termékszavatossági kötelezettség is terheli. A termékben bekövetkező hiba esetén Ön – saját választása szerint – érvényesítheti kellékszavatossági, vagy termékszavatossági jogát.

Amennyiben termékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni Ön kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserlését kérheti. Jelen pont szerint hibás terméknek minősül azon termék, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságoknak.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Termékszavatossági igényét a megvásárolt termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Gyártónak minősül ilyen szempontból, amennyiben a gyártó nem telepedett le az Európai Unió területén, az első forgalomba hozó társaság.

Termékszavatossági igényét kizárólag az társaságunktól megvásárolt termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termékszavatosságra kötelezettek mentesülhetnek kötelezettségük alól, amennyiben az alábbi három feltétel egyikét bizonyítani tudják:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Ismételten felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényét egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesítheti.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Fentieken túlmenően bizonyos termékek gyártói hibás teljesítésük esetére jótállást vállalnak, illetve Társaságunk jótállásra köteles az általuk előállított, forgalmazott termékekre vonatkozóan.

A jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles a gyártó, vagy a vállalkozás helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az általunk megvásárolt termékre vonatkozóan, összhangban a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezéseivel, az általunk forgalmazott bizonyos új termékekre vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli társaságunkat. Ezen jótállás időtartama egy év - amennyiben a termék gyártója önként kedvezőbb jótállási időt nem vállalt-, amelynek elmulasztása jogvesztéssel jár. A határidő a termék átadásával, vagy amennyiben mi helyezzük üzembe, saját magunk, vagy megbízottunk útján, akkor az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A fentiektől eltérő egyes gyártók által vállalt, vagy rájuk jogszabály alapján irányadó jótállási időszakra vonatkozó részletes tájékoztatást a termékekhez mellékelt tájékoztatóban találják.

Ha a jótállásra kötelezett a kötelezettségének az Ön felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azaz ezt követően már nem tudja érvényesíteni jogát.

Felhívjuk szíves figyelmét, csak olyan termékek és számítógép konfigurációk esetén tudunk jótállást vállalni, amelyet az erre felhatalmazott kereskedelmi egységgel helyeztetett üzembe, illetve szereltetett be, mivel a nem felhatalmazott kereskedelmi egységek által üzembe helyezett alkatrészek jótállása iránti igények - vitás esetben – elutasításra kerülnek.

A jótállási igény érvényesítésére a fentieken túlmenően a kellékszavatossági jogok gyakorlása során ismertetett szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatossági igények érvényesítésének feltételei

A fenti speciális feltételek igénybevételével kapcsolatosan, az alábbi általános tájékoztatást adjuk a szavatossági igények érvényesíthetőségével kapcsolatban:

Kérjük, hogy jótállási, szavatossági igényük bejelentésével egyidejűleg a szakszerű beszerelést, illetve üzembehelyezést végző, felhatalmazott kereskedelmi egységek számláját vagy annak másolatát úgyszintén megküldeni szíveskedjen.

Tájékoztatjuk, hogy jótállási, szavatossági igényüket az általunk, vagy a termék gyártója által kibocsátot jótállási jeggyel érvényesíthető, vagy a vásárlást bizonyító számla, nyugta felmutatásával.

Felhívjuk figyelmét, hogy a termékeken található garanciacímke illetve gyári azonosítók eltávolítása, olvashatatlansága, megsértése vagy annak kísérlete azonnal a jótállási, szavatossági kötelezettség megszűnését vonja maga után. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások (így különösen égés, törés, repedés, vonali vagy hálózati túlfeszültség, elemi kár, villámcsapás, szándékos rongálás, elégtelen hűtés, helytelen vagy szakszerűtlen tárolás vagy szállítás (számítástechnikai alkatrészek esetén a csomagolás (doboz, antisztatikus védőzacskó) a szakszerűtlen szállítás illetve tárolás alapfeltétele), iparszerű igénybevétel, stb.) illetve nem felhatalmazott szervíz által végzett javítások, megbontások, átépítések, szoftver vagy BIOS frissítések, stb. esetén cégünk jótállási illetve szavatossági kötelezettsége megszűnik. Végezetül felhívjuk szíves figyelmét, hogy merevlemez, vagy más adathordozó meghibásodásából bekövetkezett adatvesztésekért felelősséget nem vállalunk, az adatmentést valamint a kártérítést nem áll módunkban vállalni.

Alkatrészek vásárlása esetén az azok közötti, illetve a már meglévő alkatrészekkel fennálló inkompatibilitási problémákra jótállást, szavatosságot nem tudunk vállalni, különös tekintettel jogszabályi kötelezés hiányára.

Szervizeink csak hardverhibák kijavítására vállalnak garanciát, szoftverproblémák (meghajtó driver összeférhetetlenség vagy hiba, vírus, beállítási vagy konfigurálási hibák illetve hiányosságok) kijavítása nem feladatunk, ezeket nem áll módunkban orvosolni.

Kérjük, hogy a hibásnak vélt termékkel együtt hozzák vissza annak tartozékait is (kábelek, tápegység, Driver CD, doboz, stb.), mivel csere esetén a márkaszervíz kötelezheti a hiányzó alkatrészek árának megtérítésére, illetve bizonyos esetekben a cserét meg is tagadhatja.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az LGA775-ös CPU foglalattal ellátott alaplapokat csak a foglalatot védő műanyag lemezzel vesszük át!

Azonosító nélküli kellékekre és kábelekre, festékpatronokra, tonerekre, ventillátorokra, adathordozókra, (floppy, CD, DVD, stb.) és nettó tízezer forint értékhatárt el nem érő termékekre 3 nap szavatosságot vállalunk (adathordozókat csak anyaghiba (pl. megfolyás) esetén cserélünk) abban az esetben, ha a kérdéses termékre vonatkozóan egyéb törvényi vagy jogszabályi rendelkezés nincs.

Azokban az esetekben, amikor azt külön jogszabály nem szabályozza a meghibásodás miatt kicserélt termékekre a cserével a szavatossági idő nem kezdődik újra, illetve a cserélt alkatrész beszámítási értékét az éppen aktuális áron számoljuk.

A jótállási jegyen szereplő "CE" megfelelősségi jel a vonatkozó rendeletek szerint az erre a jelölésre kötelezett termékekere vonatkozik.

A termékek visszavásárlásával, esetleges garanciális ügyintézésével minden esetben a garanciajegyen feltüntetett szakszervíz foglalkozik.

SZERVÍZÜNKBEN TÖRTÉNÕ BEVIZSGÁLÁS NÉLKÜL A GARANCIÁLIS ÉS ESETLEGES VISSZAVÁSÁRLÁSI ÜGYEKET NEM ÁLL MÓDUNKBAN INTÉZNI.

Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban akár az info@szamtekbolt.hu e-mail címen, vagy a Vállalkozás üzletében érvényesíthető.

Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

A Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

A Webáruház célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. A Vállalkozás a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért Vállalkozás nem vállal felelősséget.

A Webáruház oldalain megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért a Vállalkozás felelőssé nem tehető.

A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.

Vállalkozás semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért;

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért;

 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért;

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén;

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért;

 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

Vállalkozás nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

Vállalkozás semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.

Vállalkozás előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga a Vállalkozás tulajdona. A Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

Vállalkozáson kívül a Webáruházra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház vagy Vállalkozás javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt Webáruházról, valamint a Webáruház és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Vállalkozás jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

A Vállalkozás fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.szamtekbolt.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Vállalkozás adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Vállalkozás adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Fogyasztói jog- és igényérvényesítés Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (illetékes járási hivatal). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http: //jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Vállalkozás és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Vállalkozó székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény rendelkezései szerint.

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk."),

 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,

 • a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

A www.szamtekbolt.hu honlapot szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Vállalkozás vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Vállalkozás fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató megismerés céljából történő letöltése.

ÁSZF egyoldalú módosítása

Vállalkozás jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.